2020-07-17 07:59:41

Udžbenici i drugi obrazovni materijali

Svi učenici 1.-8. razreda dobit će besplatne udžbenike i ostali dodatni obrazovni materijal za sljedeću školsku godinu 2020./2021. Kao i prošle školske godine udžbenike financira država, radne bilježnice Krapinsko-zagorska županija i Grad Pregrada. Likovne mape, kutije za tehničku kulturu (5.-8. razred) i geografske atlase za 5. razred dodatno financira Grad Pregrada za sve učenike naše škole. Prije početka nastave roditelji će moći preuzeti udžbenike i radne bilježnice o čemu ćete biti obaviješteni na web stranicama škole.


Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada